Zapisnik seminarja za sodnike


seminarja za nove sodnike in za obnovitve licence za sojenje v letih 2017 in 2018, ki je potekal v Celju, dne 07.01.2017 ob 13. uri, se je udeležilo 8 sodnikov, štirje sodniški pripravniki in trije kandidati za sodnike in sicer: Bojan Štern, Dušan Gregorin, Leopold Plavčak, Danilo Križanič, Franci Flek, Bojan Žolnir, Stanko Kodba, Franci Bizjak, sodniški pripravniki Peter Starkl, Miro Ožbolt, Iztok Drev in Danijel Brcko in kandidati za sodnike Peter Mrđen, Janez Goršič in Milan Korez. Opravičeno sta bila odsotna Milan Bastašić in Jože Hočevar.
 
Ob 13.00 smo pričeli s pisnim testom za sodnike, ki so ga opravljali Peter Mrđen, Janez Goršič in Milan Korez.
 
Po pregledu testov je sodniška komisija, v kateri so bili Stanko Kodba, Franci Bizjak in Bojan Žolnir, ugotovila, da sta test uspešno opravila Peter Mrđen in Janez Goršič, testa pa ni opravil Milan Korez.
 
Na osnovi testov predlagamo, da se kandidatom za sodnike, ki so test opravili, podeli licenca za sojenje turnirjev z enoletnim pripravniškim stažem, v katerem bi lahko sodili na društvenih, regijskih in ostalih odprtih turnirjih. O sojenju bi poslali poročilo sodniški komisiji, ki bo pred začetkom leta 2017 odločila, kateri sodniki so primerni tudi za sojenje na turnirjih pod okriljem TARZS, za katere sodnike se pa pripravniški staž podaljša do naslednjega seminarja za obnovitev licence.
 
Glavni namen seminarja pa je bilo pregled sojenja v preteklih dveh letih, s katerim smo hitro zaključili, saj je bilo spornih primerov v primerjavi s prejšnjim obdobjem zelo malo(4-5). Pregled sojenja se bo v najkrajšem možnem času, najkasneje do konca 2. turnirja za DP posameznikov, opravil tudi z opravičeno odsotnima sodnikoma Jožetom Hočevarjem in Milanom Bastašićem.
 
 

 

 

 

Predsednik sodniške komisije                                                                           Celje, 12.01.2017

Bojan Žolnir

 

Član SK: Stanko Kodba

Član SK: Franc Bizjak