Akti in pravilniki Tarok zveze Slovenije

  STATUT TARZ
  Pravila registracije v TARZS
       - Pristopna izjava
       - Izpisnica
  PRAVILNIK o osebnih in kolektivnih odgovornostih v TARZS (novo)
  PRAVILNIK o organiziranju in izvedbi tarok tekmovanj (novo)
  TEKMOVANJE ZA POKAL TARZS- PRAVILA (novo)
   
  PROPOZICIJE TEKMOVANJ ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
  NAVODILA ZA DELEGATE
   
  PRAVILNIK o podeljevanju pohval, priznanj, nazivov in nagrad
  PRAVILNIK o ratingu
   
  PRAVILA TEKMOVALNEGA TAROKA
  Pojasnila v zvezi s pravili tekmovalnega taroka (1.0)
  PRAVILA OBNAŠANJA - etični kodeks (novo)
   
  Sklepi sprejeti na Skupščini TARZS 2015